V rámci dochádzky zabezpečujeme maximálnu Flexibilitu – možnosť výberu z rôznych variantov dochádzky

 

Výuka pre 1,5 - 3r deti:

Celodenná a Poldenná starostlivosť 5 dni do týždňa (pondelok a piatok) :

 • Celodenná starostlivosť (7,30 - 18,00) je 640 EUR / mesiac   6,00 Eur / den – strava zahrňa desiatu, obed a olovrant, ovocie,  pitný režim zabezpečený počas celého dňa
 • Poldenná starostlivosť/adaptačné obdobie (7,30 - 12,30) je 580 EUR / mesiac  5,50 Eur / den – strava zahrňa desiatu, obed, ovocie,  pitný režim zabezpečený počas pobytu dieťaťa v MS


Celodenná starostlivosť 3 dni do týždňa ( dni podla dohody):

 • Celodenná starostlivosť (7,30 - 18,00) je 580 EUR / mesiac    6,00 Eur / den – strava zahrňa desiatu, obed a olovrant, ovocie,  pitný režim zabezpečený počas celého dňa

Mesačný poplatok zahŕňa:

 • starostlivosť o dieťa od 7,30 - 18,00 hod.
 • výchovno-vzdelávací program v anglickom jazyku (s doplnenim slovenskeho jazyka)
 • zabezpečíme návštevy špecialistov – pediater, stomatológ, logopéd a psychológ
 • pravidelné výlety podľa jednotlivých tém
 • náhradné oblečenie, perinky a návliečky, hygienické potreby
 • pre najmenších náhradné  plienky, vlhké utierky, kozmetiku
 • pranie posteľnej bielizne a pyžamka
 • záujmové krúžky (viď.hlavné aktivity)
 • didaktické pomôcky, pracovné zošity,
 • hodnotné darčeky (narodeniny, meniny, Vianoce, Mikuláš)

  

 

Výuka pre Škôlkárov:

Celodenná a Poldenná starostlivosť 5 dni do týždňa (pondelok a piatok) :

 • Celodenná starostlivosť (7,30 - 18,00) je 580 EUR / mesiac   6,00 Eur / den – strava zahrňa desiatu, obed a olovrant, ovocie,  pitný režim zabezpečený počas celého dňa
 • Poldenná starostlivosť/adaptačné obdobie (7,30 - 12,30) je 480 EUR / mesiac  5,50 Eur / den – strava zahrňa desiatu, obed, ovocie,  pitný režim zabezpečený počas pobytu dieťaťa v MS


Celodenná starostlivosť 3 dni do týždňa ( dni podla dohody):

 • Celodenná starostlivosť (7,30 - 18,00) je 480 EUR / mesiac    6,00 Eur / den – strava zahrňa desiatu, obed a olovrant, ovocie,  pitný režim zabezpečený počas celého dňa

 

Mesačný poplatok zahŕňa:

 

 • starostlivosť o dieťa od 7,30 - 18,00 hod.
 • výchovno-vzdelávací program v anglickom a španielskom jazyku
 • zabezpečíme návštevy špecialistov – pediater, stomatológ, logopéd a psychológ
 • pravidelné výlety podľa jednotlivých tém
 • náhradné oblečenie, perinky a návliečky, hygienické potreby
 • pre najmenších náhradné  plienky, vlhké utierky, kozmetiku
 • pranie posteľnej bielizne a pyžamka
 • záujmové krúžky (viď.hlavné aktivity)
 • didaktické pomôcky, pracovné zošity,
 • hodnotné darčeky (narodeniny, meniny, Vianoce, Mikuláš)
 • Všetky športy (tanečná,gymnastika,judo)