V rámci dochádzky zabezpečujeme maximálnu Flexibilitu – možnosť výberu z rôznych variantov dochádzky

 

Výuka len v anglickom jazyku:

Celodenná a Poldenná starostlivosť 5 dni do týždňa (pondelok a piatok) :

 • Celodenná starostlivosť (7,30 - 18,00) je 600 EUR / mesiac   5,20 Eur / den – strava zahrňa desiatu, obed a olovrant, ovocie,  pitný režim zabezpečený počas celého dňa
 • Poldenná starostlivosť/adaptačné obdobie (7,30 - 12,30) je 500 EUR / mesiac  4,50 Eur / den – strava zahrňa desiatu, obed, ovocie,  pitný režim zabezpečený počas pobytu dieťaťa v MS


Celodenná starostlivosť 3 dni do týždňa ( dni podla dohody):

 • Celodenná starostlivosť (7,30 - 18,00) je 540 EUR / mesiac    5,20 Eur / den – strava zahrňa desiatu, obed a olovrant, ovocie,  pitný režim zabezpečený počas celého dňa

Mesačný poplatok zahŕňa:

 • starostlivosť o dieťa od 7,30 - 18,00 hod.
 • výchovno-vzdelávací program v anglickom jazyku (s doplnenim slovenskeho jazyka)
 • zabezpečíme návštevy špecialistov – pediater, stomatológ, logopéd a psychológ
 • pravidelné výlety podľa jednotlivých tém
 • náhradné oblečenie, perinky a návliečky, hygienické potreby
 • pre najmenších náhradné  plienky, vlhké utierky, kozmetiku
 • pranie posteľnej bielizne a pyžamka
 • záujmové krúžky (viď.hlavné aktivity)
 • didaktické pomôcky, pracovné zošity,
 • hodnotné darčeky (narodeniny, meniny, Vianoce, Mikuláš)
 • Všetky športy mimo lyžovania

  

 

Dvojjazyčná výuka Angličtina-španielčina:

Celodenná a Poldenná starostlivosť 5 dni do týždňa (pondelok a piatok) :

 • Celodenná starostlivosť (7,30 - 18,00) je 680 EUR / mesiac   5,20 Eur / den – strava zahrňa desiatu, obed a olovrant, ovocie,  pitný režim zabezpečený počas celého dňa
 • Poldenná starostlivosť/adaptačné obdobie (7,30 - 12,30) je 580 EUR / mesiac  4,50 Eur / den – strava zahrňa desiatu, obed, ovocie,  pitný režim zabezpečený počas pobytu dieťaťa v MS


Celodenná starostlivosť 3 dni do týždňa ( dni podla dohody):

 • Celodenná starostlivosť (7,30 - 18,00) je 600 EUR / mesiac    5,20 Eur / den – strava zahrňa desiatu, obed a olovrant, ovocie,  pitný režim zabezpečený počas celého dňa

 

Mesačný poplatok zahŕňa:

 

 • starostlivosť o dieťa od 7,30 - 18,00 hod.
 • výchovno-vzdelávací program v anglickom a španielskom jazyku
 • zabezpečíme návštevy špecialistov – pediater, stomatológ, logopéd a psychológ
 • pravidelné výlety podľa jednotlivých tém
 • náhradné oblečenie, perinky a návliečky, hygienické potreby
 • pre najmenších náhradné  plienky, vlhké utierky, kozmetiku
 • pranie posteľnej bielizne a pyžamka
 • záujmové krúžky (viď.hlavné aktivity)
 • didaktické pomôcky, pracovné zošity,
 • hodnotné darčeky (narodeniny, meniny, Vianoce, Mikuláš)
 • Všetky športy (tanečná,plávanie,korčuľovanie,hudobná,judo,tennis)mimo lyžovania